Bli en av oss

BLI EN I TEAMET PÅ

MÅ BRA HUSET

 

MÅ BRA HUSET

VI GÖR BORÅS HÄLSOSAMMARE OCH GLADARE

Vi letar alltid efter positiva, energiska och driva personer som vill hjälpa oss att hjälpa fler att bli hälsosammare och gladare.

Första steget blir att du själv skall komma i fas och hitta hälsosamma rutiner när det gäller kosten för att du ska nå dina egna mål med din kropp och hälsa.

 

 

Under tiden som du tar dig mot dina egna mål så kommer du på vägen inspiera folk runt omkring dig och då hjälper vi dig som ett team att hjälpa dessa personer att göra resan tillsammans med dig och genom att göra det skaffar du dig en extra inkomst beroende på hur många du hjälper att nå sina mål.

Vårt mål:

Vi vill göra 10 000 personer hälsosammare & gladare inom 5 år.

Vår erfarenhet:

Vi har 40 års erfarenhet och tagit bort 6 ton fett de senaste 4 åren

Vårt motto:

Göra världen hälsosammare & gladare person för person

Låt oss nå våra mål tillsammans!